Υπηρεσίες βΙΟΚΙΤ

H υπηρεσία ΒΙΟΚΙΤ προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη διενέργεια κατ’ οίκον μοριακών εξετάσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Γιατί βIOKIT

Λένε για εμάς