Η Εταιρεία

Η BIOTRANS AE ιδρύθηκε το 2003 και είναι η κορυφαία εταιρεία στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στο χώρο της Υγείας σε Ελλάδα και Κύπρο.

Διαθέτουμε ένα ευρύ πελατολόγιο που περιλαμβάνει Δημόσια & Ιδιωτικά Νοσοκομεία, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα & Ερευνητικά Ινστιτούτα, Ιδιωτικές εταιρείες και ιδιώτες. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε σχετίζονται με την ασφαλή μεταφορά βιολογικού υλικού και την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα της ιατροδικαστικής, της εγκληματολογίας και της μοριακής βιολογίας.

Η BIOTRANS AE εισήγαγε στην Ελλάδα τις σύγχρονες υπηρεσίες kitting με σκοπό το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την προώθηση συστήματος (kit) δειγματοληψίας για τη διενέργεια μοριακών εξετάσεων. Η σειρά προιόντων βΙΟΚΙΤ της εταιρείας μας αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη λύση για την υλοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων από την άνεση του προσωπικού σας χώρου.

Με εξειδικευμένα μέσα και έμπειρο προσωπικό, πιστοποιημένες διαδικασίες και υψηλό αίσθημα εταιρικής υπευθυνότητας, στόχος μας είναι η αποτελεσματική και αξιόπιστη κάλυψη των καθημερινών αναγκών των συνεργατών μας.

Επιχορήγηση ως Καινοτόμος Επιχείρηση στον χώρο της υγείας
Πρότυπο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
Πιστοποιημένη κατά
EN ISO 9001από το ΕΚΑΠΤΥ