Περιορισμός Ευθύνης – Δήλωση Αποποίησης

Το περιεχόμενο του παρόντος Ιστότοπου έχει δημιουργηθεί με απόλυτη φροντίδα και επιμέλεια. Τα θιγόμενα ιατρικά θέματα προσεγγίζονται με υπευθυνότητα. Η δικαιούχος ωστόσο δεν αντιπροσωπεύει την εγγυρότητα των πληροφοριών και στοιχείων που εμπεριέχονται στα κείμενα και το πληροφοριακό περιεχόμενο προσφέρεται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση, εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, για την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, για τη μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Γι’αυτό προτείνεται ο επισκέπτης να επιβεβαιώνει την ακρίβεια, την πληρότητα και το επικαιροποιημένο κάθε πληροφορίας που διατίθεται μέσω αυτής και φέρουν πλήρως την ευθύνη σχετικώς.

Έχοντας καταβάλλει τη πιο δυνατή προσπάθεια για την έγκυρη πληροφόρηση αυτής της ιστοσελίδας, το πληροφοριακό περιεχόμενο δεν είναι απαραίτητα ακριβές ή επίκαιρο ενώ να μην είναι ενδεχομένως επικαιροποιημένο κατά τη στιγμή της πρόσβασης ή να έχει υποστεί τυχόν αλλοιώσεις ή παρεμβάσεις από τρίτους χωρίς την προηγούμενη γνώση ή συναίνεση της Δικαιούχου.

Τα κείμενα που αφορούν σε ιατρικές και θεραπευτικές μεθόδους δεν έχουν σαν στόχο, να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτική λύση, αντί της συμβουλής, από τους επαγγελματίες Ιατρούς ή άλλους αρμόδιους επαγγελματίες. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί συμβουλή για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας, παρακαλείται να απευθυνθεί στους ειδικούς για την υγεία.

Η Δικαιούχος ενημερώνει ότι δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα πληροφοριακά περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς λάθη και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Κάθε δυνατή προσπάθεια καταβάλλεται στα πλαίσια του προληπτικού και τεχνολογικού ελέγχου οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον Ιστότοπο να είναι άρτιες και αξιόπιστες όπως και να προσφέρονται ανεμπόδιστα. Ωστόσο, η Δικαιούχος δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Η Δικαιούχος, συνεπώς, δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ακόμα και από αμέλεια, διακοπεί η λειτουργία του Ίστοτοπου, ή ακόμη και έαν καταστεί δύσκολη ή και ανέφικτη η πρόσβαση σε αυτόν, για οποιαδήποτε τεχνικά θέματα τυχόν εμφανιστούν ή ακόμα εάν εντοπιστούν “ιοί” ή τυχόν άλλα επιβλαβή λογισμικά και τυχόν μεταδοθούν στα τερματικά των επισκεπτών/χρηστών ή εάν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα άτομα (γνωστοί ως “hackers”) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στη λειτουργία του.

Η Δικαιούχος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, τυχόν υποστεί ο επισκέπτης και η οποία σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση των σελίδων, την πλοήγηση σε αυτές, τη χρήση των υπηρεσιών, πληροφοριών, επιλογών και περιεχομένων του Ιστότοπου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας.

Η Δικαιούχος επίσης δεν ευθύνεται έναντι του επισκέπτη ή τρίτων για οποιαδήποτε τυχόν ζημία οφειλόμενη στον τυχόν εσφαλμένο, ανακριβή ή ανεπίκαιρο χαρακτήρα του περιεχομένου του παρόντα Ίστοτοπου και των ηλεκτρονικών του σελίδων αυτού.